Саясий сабаттуулуктун баштапкы талаптары

Өткөндө кыргыз саясатындагы адамдык сапаттардын маселеси тууралуу кеп болду эле (««Киши боло албай» жаткан кыргыз саясаты»). Биздин аткаминерлерге мүнөздүү кемчиликтер да саналып өткөн. Бирок анын чечилиши жалпы элдин сабаттуулугун жана…